Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

24. 06. 2014

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 45, Datum: 20. 6. 2014, Stran: 1548

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor - lokal Makalonca (Hribarjevo nabrežje 19), površine 121,60 m2 za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor znaša 2.500,00 EUR na mesec, kar znaša 20,56 EUR/m2.

Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.

Več

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 5. 7. 2014.

Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 pri g. Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po telefonu: (01) 306-11-39.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov in sicer v ponedeljek 30. 6. 2014, ob 10. uri na naslovu: Hribarjevo nabrežje 19.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj