Javni razpis E3URE-2014-3 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Javni razpis E3URE-2014-3 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

24. 06. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 45, Datum: 20. 6. 2014, Stran: 1515

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso (ukrep J.1);
  • zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom (ukrep J.2);
  • zamenjava stare kurilne naprave z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja (ukrep J.3);
  • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami (ukrep G);
  • sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih (ukrep O);
  • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (ukrep C);

V okviru tega razpisa se lahko sofinancirajo projekti, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Pogoji za sodelovanje: Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 61.000,00 EUR.

Razpisnik: E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

Rok: Sofinancer bo sprejel vloge, vložene po objavi v Uradnem listu RS, pa do 24. 6. 2014 do 11. ure, oziroma do objave obvestila o porabi sredstev, pri čemer se upošteva pogoj, ki nastopi prej.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci ter dopolnitvami je dostopna na spletni strani: http://www.e3.si/ oziroma jo vlagatelj lahko prejme v elektronski obliki na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: marko.basa@e3.si, do zaključka javnega razpisa. Na navedenem naslovu so na voljo tudi dodatne informacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj