Kako je sestavljena plača?

Kako je sestavljena plača?

10. 06. 2014

Vir in informacije: Data d.o.o., 27. 5. 2014, http://data.si/, Avtor: Maja Bohar

Vsaka oseba, ki je v delovnem razmerju, mora prejeti plačilo za svoje delo. Delodajalec mora pri plači upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo. Kako je sestavljena plača?

Plača

Osnovna plača

Fiksni del plače se določi glede na zahtevnost dela. Po posameznih panogah so lahko v kolektivnih pogodbah predpisane minimalne osnovne plače glede na vrsto dela ali izobrazbo.

Del plače za delovno uspešnost

Delovna uspešnost delavca se določi upoštevajoč gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela. Ta dodatek je variabilen.

Del plače za poslovno uspešnost

Če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, je vključen tudi dodatek za poslovno uspešnost. Pri tem je potrebno opozoriti, da ta variabilen dodatek ni obvezen.

Dodatki za posebne pogoje dela

Ti so določeni za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Gre za nočno delo, nadure, delo v nedeljo in delo na praznike oziroma proste dneve po zakonu. Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev, neugodnih vplivov ali nevarnosti pri delu, se lahko določijo s kolektivno pogodbo.

Dodatek za delovno dobo

Višina dodatka za delovno dobo se določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti in v veliki večini primerov znaša 0,5% osnovne plače za vsako dopolnjeno leto delovne dobe.

Druga plačila

Povračilo stroškov v zvezi z delom

V skladu z zakonom mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec na službenem potovanju. Povračilo stroškov v zvezi z delom predstavlja samostojno celoto in ni vključeno v plačilo za delo.

Regres

Vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta, je delodajalec dolžan izplačati regres. Ta mora biti najmanj v višini minimalne plače.

Delavec je upravičen še do odpravnine ob upokojitvi. Kolektivne pogodbe pa določajo še različne druge pravice , kot so na primer jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj