Posvet - »Integralna ekonomija - Družbene inovacije za trajnostno, na znanju temelječe podjetništvo«, Ljubljana

Posvet - »Integralna ekonomija - Družbene inovacije za trajnostno, na znanju temelječe podjetništvo«, Ljubljana

10. 06. 2014

Posvet z avtorjema integralne ekonomije, profesorjema Ronniejem Lessemom in Alexandrom Schiefferjem

Datum: 16. junij 2014, od 15.30 do 18.30 uri

Kraj: Kreativni center Poligon, Tobačna 4, Ljubljana

Na posvetu bodo tri prebojne slovenske primere podjetniških in inovativnih praks, ki delujejo v skladu z načeli trajnostnega razvoja, razložili s pomočjo teorije integralne ekonomije. Domel kot visokotehnoško podjetje z notranjim lastništvom, Solčavsko kot vrhunska turistična destinacija, ki gradi na spoštovanju naravne in kulturne dediščine, Srce Slovenije kot trajnostni model regionalnega razvoja s podjetniškimi inovacijami - primerjali jih bodo s svetovno priznanimi primeri integralnega gospodarstva, kot so Mondragon, SEKEM, banki Triodos in Grameen in drugi. Zastavili si bodo predvsem vprašanji:

  • kako je možno te dobre prakse razširiti po Sloveniji in preko meja naše dežele
  • in na kakšen način bi jih lahko skupaj z drugimi integralnimi primeri (kot so BC Naklo, Občina Vojnik, Jelovica, eTRI, Pipistrel, Plan B za Slovenijo, CAAP, inovativne pobude mladih …) povezali v perspektiven razvojni model na nacionalni ravni, ki je lahko tudi alternativa dosedanji, relativno neuspešni poti za izhod iz krize.

S posvetom želijo v Sloveniji spodbuditi družbeno inoviranje v podporo trajnostnemu, na znanju temelječemu podjetništvu, hkrati pa prispevati k širši uveljavitvi že uspešnih domačih primerov te perspektivne razvojne usmeritve.

Program posveta:

  • Uvod v integralno ekonomijo (Dr. Ronnie Lessem, Dr. Alexander Schieffer, Trans4m, Switzerland)
  • Predstavitev treh slovenskih modelov integralnega zelenega gospodarstva: Domel, Solčavsko, Srce Slovenije (predstavniki nosilcev)
  • Analiza primerov, njihova primerjava s svetovno priznanimi modeli integralnega gospodarstva, predlogi za nadaljnji razvoj in širjenje (Dr. Ronnie Lessem, Dr. Alexander Schieffer, Trans4m, Switzerland)
  • Razprava in povezovanje z drugimi primeri dobre prakse Integralne zelene Slovenije

Posvet po potekal v angleškem jeziku.

Več

Prijave: Prijavite se lahko na e-naslov: integralnaslovenija@gmail.com.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj