Javni razpis G 1/14 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih

Javni razpis G 1/14 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih

10. 06. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 41, Datum: 6. 6. 2014, Stran: 1411

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe za zagotavljanje prihrankov energije z upravičenimi ukrepi, navedenimi v nadaljevanju, v podjetjih, ki so končni večji odjemalci zemeljskega plina z letno porabo, večjo od 50.000 Sm3, in so priključeni na prenosno plinovodno omrežje.

Upravičeni ukrepi, po tem javnem razpisu so:

A. zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom,

B. programi izvajanja energetskih pregledov,

C. namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti novo naložbo v upravičene ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije, pod pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 294.660,00 EUR.

Razpisnik: Geoplin d. o. o. Ljubljana

Rok: Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 18. 6. 2014, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija in dodatne informacije (slednje najpozneje tri delovne dni pred oddajo vlog) se dobijo s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: razpis_URE@geoplin.si ali po faksu: (01) 582-08-03.

Razpisna dokumentacija, odgovori na vprašanja in druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljena na spletni strani sofinancerja: http://www.geoplin.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj