Razprava - »K dogovoru o prioritetah pametne specializacije«, Maribor

Razprava - »K dogovoru o prioritetah pametne specializacije«, Maribor

03. 06. 2014

Datum: 6. junij 2014, ob 9.00 uri

Kraj: v prostorih Hotela Habakuk v Mariboru

Ključni del prizadevanj Evrope za pomoč državam članicam in njihovim regijam, da same najdejo pot iz recesije je »pametna specializacija« - strategija za gospodarsko preobrazbo, ki je obenem tudi kot ena izmed ključnih predhodnih pogojenosti za črpanje evropskih razvojnih, kohezijskih sredstev.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) želi s pripravo omenjenega dokumenta pripraviti integriran razvojni model Slovenije, s katerim bo na enem mestu opredeljeno poslovno okolje za gospodarstvo in institucije znanja, v katerem bodo akterji delovali v naslednjih letih. Pametna specializacija bo torej platforma za konsenz o razvojni oživitvi Slovenije, hkrati pa gre za proces, na osnovi katerega bo zagotovljeno usklajeno delovanje politik v praksi in spremljali njihove učinke tudi po potrditvi programa.

Po seriji dogodkov aprila in maja 2014 v Ljubljani, Mariboru in Portorožu se že nakazujejo ključni poudarki Strategije pametne specializacije, ki naj bi se usmerila predvsem v prenos in uporabo znanja, podjetništvo, kreativnost in talent ter internacionalizacijo.

Na osnovi na novo izvedenih študij, dosedanjih razprav ter posredovanih pisnih pobud je bil nastavljen tudi okvir, katera naj bi bila prioritetna področja uporabe. Kot perspektiva se kažejo naslednja področja: pametna mesta, pametne tovarne, pameten dom, energetski sistemi, biomedicina in EkoSlovenija.

Gre za izhodišča, o katerih bo tekla razprava na javnem dogodku »K dogovoru o prioritetah pametne specializacije«, ki bo 6. junija 2014, ob 9.00 uri v prostorih Hotela Habakuk v Mariboru. Poudarek na dogodku bo tudi na izmenjavi stališč o potrebnih ukrepih, ki naj prioritete podprejo. Konferenca tako predstavlja zaključni dogodek kroga javnih posvetovanj, na tej osnovi pa bo do konca junija 2014 oblikovano novelirano besedilo Strategije.

Dodatne informacije in prijave: Prijave in več informacij vključno s programom boste lahko v kratkem našli na spletni strani: http://esiskladi.wix.com/strategijaps.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj