Javni razpis za prodajo nepremičnin - poslovnih prostorov - Kranj

Javni razpis za prodajo nepremičnin - poslovnih prostorov - Kranj

03. 06. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 30. 5. 2014, Stran: 1354

Predmet razpisa: Predmet prodaje so:

  • Nepremičnina - poslovni prostor, v kleti večstanovanjske poslovne stavbe, na naslovu: Oldhamska cesta 14a, 4000 Kranj, skupaj s pripadajočim delom na splošnih skupnih delih stavbe in skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, parcelna številka zemljišča 955/24, k.o. 2100 – Kranj, ID znak: 2100-2229-4, v izmeri 24,69 m2 za izklicno ceno 14.100,00 EUR. Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
  • Nepremičnina - poslovni prostor v kleti objekta na naslovu: Koroška cesta 29, 4000 Kranj, skupaj s pripadajočim delom na splošnih skupnih delih stavbe in skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, parcelna številka 321, k.o. 2100 – Kranj, v izmeri 132,80 m2, za izklicno ceno 55.100,00 EUR. Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Poslovni prostor je zaseden z uporabnikom, ki ima sklenjeno pogodbo za določen čas.
  • Nepremičnina - poslovni prostor, v pritličju objekta na naslovu: Koroška cesta 29, Kranj, skupaj s pripadajočim delom na splošnih skupnih delih stavbe in skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, parcelna številka 321, k.o. 2100 – Kranj, v izmeri 19,29 m2, za izklicno ceno 21.100,00 EUR. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za določen čas.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Mestna občina Kranj

Rok: Nepremičnine bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne 17. 6. 2014, ob 9. uri, v sejni sobi št. 9, na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

Prijavitelji morajo do 16. 6. 2014, do 12. ure predložiti ustrezno dokumentacijo.

V roku za oddajo ponudb morajo ponudniki plačati varščino v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Splošna služba in bodo objavljene na internetni strani: http://www.kranj.si/.

Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, Tel: (04) 237-31-63 ali (04) 237-31-58.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Splošna služba, v času uradnih ur.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj