Javni razpis P1B 2014 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni razpis P1B 2014 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

03. 06. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 30. 5. 2014, Stran: 1336

Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, ZVEZA BANK Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 28.000.000 EUR oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Garancijskega sklada GS PIFI MG. Od tega je predvideno:

  • 21.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),
  • 7.000.000 EUR pa je namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 5.600.000 EUR oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Holdinškega sklada PIFI MG. Od tega je:

  • 4.200.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),
  • 1.400.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starosto skupino podjetij (MLADI MSP in MSP-ji 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Javni razpis bo odprt do 15. 12. 2014 oziroma do porabe sredstev.

Roki za predložitev vlog so: 16. 6., 15. 7., 15. 9., 15. 10., 17. 11. in 15. 12. 2014.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-74, (02) 234-12-88, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj