Slovenija bo do leta 2020 upravičena do 3,2 milijarde evrov iz evropskih skladov

Slovenija bo do leta 2020 upravičena do 3,2 milijarde evrov iz evropskih skladov

27. 05. 2014

Vir in informacije: Delo, 21. 5. 2014, http://www.delo.si/

Slovenija bo do leta 2020 upravičena do 3,2 milijarde evrov iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada. Večino teh sredstev bo namenjenih za spodbujanje raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja. Denar bo šel za projekte, ki bodo prispevali k večji konkurenčnosti našega gospodarstva in zaposlovanju.

Več kot milijarda evrov bo šla za spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij, internacionalizacijo ter razvoj novih poslovnih modelov za mala in srednja podjetja.

Okrog 500 milijonov evrov bo namenjenih vlaganju v zaposlovanje, krepitev in razvoj človeških virov, mobilnosti in vlaganja v izobraževalni sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg dela.

Predvidoma sto milijonov evrov bo namenjenih vzdržnemu vključevanju mladih na trg dela, 200 milijonov evrov za povečanje socialne vključenosti in zmanjševanje tveganja revščine ter aktivno staranje, milijardo evrov iz kohezijskega sklada pa bodo usmerili v gradnjo okoljske in prometne infrastrukture ter na področje trajnostne rabe energije.

Skladno z usmeritvami evropske komisije naj bi se tudi Slovenija do leta 2020 od vlaganj v »zidove« premikala k vlaganjem v vsebinske projekte z jasno opredeljeno strategijo, konkretnimi cilji in učinki.

Tako bodo do konca leta 2020 sofinancirani predvsem tisti projekti, ki bodo povečali konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter zagotovili kakovostna in dolgoročna delovna mesta.

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravlja tudi strategijo pametne specializacije, s katero želijo dati čim bolj jasen odgovor na vprašanje, kam kot država želimo, ko gre za področja inovativnosti, podjetništva, raziskav in razvoja ter industrijske politike. Ta strategija naj bi bila sprejetja do konca junija letos. Na podlagi EU metodologije bo Slovenija v prihodnje razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Zahodna kohezijska regija bo upravičena do 855 milijonov evrov, Vzhodna pa do 1,27 milijarde evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada. Obe regiji pa bosta upravičeni še do dobre milijarde evrov sredstev Kohezijskega sklada, ki se ne deli med regijama.

Več

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj