Zaključna konferenca projekta ReBirth - »Odpadek je začetek novega«, Ljubljana

Zaključna konferenca projekta ReBirth - »Odpadek je začetek novega«, Ljubljana

27. 05. 2014

Datum: 5. junij 2014

Kraj: v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (dvorana a, I. nadstropje), Dimičeva 13, Ljubljana

Zaključna konferenca projekta ReBirth - »Odpadek je začetek novega« bo potekala v četrtek, 5. junija 2014, ob 10.30 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (dvorana a, I. nadstropje), Dimičeva 13, Ljubljana.

Znanje in povezovanje strok je ključnega pomena za prepoznavanje odpadkov kot vira surovin in preusmeritev toka odpadkov v postopke predelave in uporabe namesto naravnih virov. Še zlasti perspektivni so gradbeni odpadki in odpadki iz termičnih procesov, na primer jeklarske žlindre, elektrofiltrski pepeli, livarski peski..., ki predstavljajo pomemben tok odpadkov, zaradi svojih lastnosti pa tudi potencialni vir surovin za uporabo v gradbeništvu.

Pomembno vlogo pri tem imajo tudi država in občine, ki z ustrezno zakonodajo in spodbudami, na primer z ozelenitvijo javnega naročanja, lahko pospešijo koristno rabo tovrstnih alternativnih materialov.

Ob svetovnem dnevu varstva okolja vas vabijo na Okoljski dan gospodarstva, kjer bodo spregovorili o izkušnjah, pridobljenih v okviru projekta ReBirth in izmenjali mnenja iz prakse doma in iz tujine. Slednje bo predstavil John Barritt, strokovnjak za agregate iz Velike Britanije, ki je sodeloval pri pripravi pravil za prenehanje statusa odpadkov in zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji in uporabi recikliranih in umetnih agregatov ("end of waste" Quality Protocols for aggregates).

Program

Konferenca je namenjena povzročiteljem industrijskih in gradbenih odpadkov, uporabnikom gradbenih proizvodov, izvajalcem gradbenih del, zbiralcem in predelovalcem odpadkov, komunalnim podjetjem, projektantom, občinam, upravnim enotam in drugim, ki jih ta tematika zanima.

Kotizacije ni.

Prijave: Obvezna je elektronska prijava. Število udeležencev je omejeno.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj