Javni razpis za prodajo nepremičnin in premične stvari - Kranj

Javni razpis za prodajo nepremičnin in premične stvari - Kranj

01. 06. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 28.5.2010, Stran: 1288

Predmet razpisa: Predmet prodaje so:

1. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 19, Kranj.

2. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 6, Kranj.

3. Nepremičnina - poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cesta Kokrškega odreda 9.

Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Mestna občina Kranj

Rok: Javni dražba nepremičnin bo v sredo, dne 16. 6. 2010, ob 10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

Dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani: www.kranj.si.

Ogled nepremičnin in premičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 9.6.2010, do 12. ure, na telefonsko številko: 23-73-121.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času uradnih ur.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010042.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj