Javni razpis za ugodne kredite podjetništvu z garancijami Garancijske sheme Posavje za leto 2014

Javni razpis za ugodne kredite podjetništvu z garancijami Garancijske sheme Posavje za leto 2014

27. 05. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 23. 5. 2014, Stran: 1350

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje (GSP).

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Garancija RRA Posavja predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita.

Več

Po posameznih občinah višina razpisanih sredstev znaša:

Občina

Razpisana sredstva (v EUR)

Brežice

122.312,00

Kostanjevica na Krki

100.085,00

Krško

748.285,00

Sevnica

279.933,00

Skupaj

1.250.615,00

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni l RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in dop.), ki so:

  • obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so registrirana več kot 18 mesecev od dneva oddaje vloge,
  • MSP-ji s statusom novega podjetja, ki ni registrirano več kot 18 mesecev od dneva oddaje vloge in izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke) vsaj zadnja 2 meseca.

Vlagatelji morajo biti člani GSP ter imeti sedež in opravljati dejavnost na območju občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica. Izjemoma je lahko član sheme tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih občinah, kolikor ima poslovno enoto v eni izmed omenjenih posavskih občin, v kateri zaposluje 2/3 oseb iz občine, v kateri ima poslovno enoto.

Več

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredite je 1.250.615,00 EUR.

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija Posavje

Rok: Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave razpisa do datuma zaprtja razpisa, in sicer do 31. 12. 2014 oziroma do porabe sredstev. Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA GSP najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 02, 8270 Krško, Tel: (07) 488-10-44, (07) 488-10-40 ali na e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si oziroma na spletni strani RRA Posavje http://www.rra-posavje.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 02, Krško in na spletni strani: http://www.rra-posavje.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj