Javni razpis URE/EGP-2/2014 za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije

Javni razpis URE/EGP-2/2014 za podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije

27. 05. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 23. 5. 2014, Stran: 1337

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

A. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;

B. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;

C. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih;

D. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP;

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

  • občine;
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti);
  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 249.543,00 €.

Razpisnik: Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj

Rok: Rok za oddajo ponudb je od objave razpisa v Uradnem listu RS do 13. 6. 2014.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Jože Kecelj. Morebitne informacije je mogoče posredovati kontaktni osebi izključno po elektronski pošti na naslov: razpis.ure@eg-prodaja.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh sofinancerja na naslovu: www.eg-prodaja.si/content/javni-razpisi-ure-0.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj