Javni razpis »spodbujanje procesa prenosa znanja –Valor 2010«

Javni razpis »spodbujanje procesa prenosa znanja –Valor 2010«

01. 06. 2010

Javni razpis »spodbujanje procesa prenosa znanja –Valor 2010« v okviru: Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013

3. Ukrep: razvoj in inovacije v gospodarstvu

3.2.1.: Spodbujanje raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 28.5.2010, Stran: 1259

Predmet razpisa: Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo projekte prenosa znanja in raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v novoustanovljena in mlada podjetja.

Rezultat projekta mora predstavljati prenos znanja oziroma raziskovalnih rezultatov, razvitih na univerzah in javnih raziskovalnih zavodih, v mlada podjetja ter vključitev tega znanja v raziskovalno razvojne projekte podjetij.

Namen javnega razpisa je pospešiti prenos znanja in raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov ter spodbujati razvoj mladih podjetij, ki bodo v prihodnosti element uspešne komercializacije znanja. Namen javnega razpisa je tudi spodbujanje zaposlovanja visoko usposobljene delovne sile, rasti in razvoja podjetij, spodbujanje razvoja novih poslovnih modelov v podjetjih ter spodbujanje prenosa pravic intelektualne lastnine iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v zasebne gospodarske družbe in hkrati spodbujanje trajnega sodelovanja med navedenimi subjekti.

Javni razpis je namenjen spodbujanju podjetij v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti v obliki vzdržnega poslovnega modela.

Prijavitelji morajo pokazati, da je predmet projekta prenos znanja iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v novonastala oziroma mlada podjetja ter vključitev tega znanja v raziskovalno razvojne projekte podjetij. Podjetje, ki je prijavitelj projekta, mora biti mlado podjetje, imeti rešen prenos intelektualne lastnine med njim in univerzo oziroma javnim raziskovalnim zavodom, kjer je bil raziskovalni rezultat razvit, in imeti namero o trajnem sodelovanju z univerzo oziroma javnim raziskovalnim zavodom.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih za sodelovanje najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih subvencij je 1.000.000 EUR za leti 2010 in 2011.

Obdobje za porabo sredstev: posamezni projekt iz naslova tega razpisa mora biti zaključen najkasneje do 15. 9. 2011.

Razpisnik: Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, pri čemer se predvidevata dve odpiranji.

Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje je 2. 7. 2010, do 12. ure.

Obdobje za oddajo vlog za prvo odpiranje je od datuma objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, do petka, 2. 7. 2010, do 12. ure.

Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je 19. 11. 2010, do 12. ure.

Obdobje za oddajo vlog za drugo odpiranje je od ponedeljka, 18. 10. 2010 do petka, 19. 11. 2010, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:

– v pisni obliki na naslov Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, s pripisom »Valor 2010« ali

– v elektronski obliki na naslov: valor2010@tia.si ali

– preko obrazca na spletni strani www.tia.si.

Odgovore bo agencija javno objavila na spletnem naslovu: www.tia.si.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih obveščeni preko spletnega naslova: www.tia.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu agencije: www.tia.si.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije, pri Anji Drnovšek, od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010042.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj