Aktualne kreditne linije SID banke

Aktualne kreditne linije SID banke

25. 05. 2010

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), 20.5.2010, www.gzs.si

Aktualne kreditne linije SID banke so pri poslovnih bankah na voljo naslednjim ciljnim skupinam končnih upravičencev:

  • pravne osebe zasebnega in javnega prava (s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih),
  • podjetniki v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe, ter
  • zasebniki, ki niso podjetniki in kot poklic opravljajo določeno dejavnost s sedežem v RS.

SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, je poslovnim bankam ponudila nove dolgoročne namenske vire, katerih skupna višina znaša 250 mio EUR in sicer:

  • 160 mio EUR za financiranje naložb in izdatkov v vseh fazah razvoja malih in srednje velikih podjetij,
  • 44 mio EUR za financiranje infrastrukturnih naložb in naložb v regionalni razvoj, katerih namen je izboljšanje ekonomske in socialne kohezije v RS,
  • 36 mio EUR za financiranje naložb in naložb s področja okoljevarstva, vključno z ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije,
  • 10 mio EUR za financiranje naložb in izdatkov s področja inovacijske aktivnosti z namenom doseganja višje konkurenčnosti podjetja in ustvarjanja višje dodane vrednosti.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije z  o novih namenskih kreditnih linijah SID banke najdete v spodnjih datotekah:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj