2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

20. 05. 2014

Objavljeno: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 9. 5. 2014, www.sklad-kadri.si

Predmet povabila: Namen javnega povabila je spodbujanje prenosa znanj in izkušenj na novozaposlene mlade in medgeneracijskega sodelovanja. Z javnim povabilom želijo mladim omogočiti pridobitev praktičnih delovnih izkušenj na delovnem mestu ob pomoči usposobljenih mentorjev in s tem povečati njihovo konkurenčnost ter zaposljivost.

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov izvajanja mentorstva. Upravičeni stroški so vezani na stroške mentorja, ki izvajajo mentorstvo za mlade iz ciljne skupine, ki jih delodajalec zaposli s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev.

Ciljne skupine javnega povabila so:

  • zaposleni pri izbranih delodajalcih, ki bodo izvedli program mentorstva in
  • iskalci zaposlitve do 30 let.

Naročnik si pridržuje pravico, da tekom trajanja javnega povabila spremeni ciljno skupino, o čemer bo obvestil javnost na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost povabila: Skupna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 1.436.400,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo ponudb je od 16. 5. 2014 do razdelitve razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2014.

Dodatne informacije: Dodatne informacije glede javnega povabila lahko dobite pri Nataši Florjančič od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, v sredo tudi od 14. do 16. ure, Tel: (01) 43 41 555. Dodatna pojasnila lahko zahtevate tudi po e-pošti na naslov: mentorstvo@sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni najkasneje v petih delovnih dneh od prejema vprašanja na spletni strani sklada.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija je na voljo na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si v rubriki Razpisi in objave, aktualni razpisi. Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v vložišču sklada v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9. ure do 12. ure ter v sredo tudi od 14. ure do 16. ure.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj