Razlika med polnim in popoldanskim s.p.

Razlika med polnim in popoldanskim s.p.

13. 05. 2014

Vir in informacije: Data d.o.o., 14. 4. 2014, http://data.si/, Avtor: Maja Bohar

Ko se odločate za registracijo podjetja, imate možnost ustanovitve polnega ali "popoldanskega" s.p.-ja. Za oba pa velja isti postopek ustanovitve.

Prispevke za socialno varnost za oba načina registracije podjetja se plačujejo vsak mesec, ne glede na to, če ste kaj zaslužili ali ne. Rok za plačilo je do 15. v mesecu, za pretekli mesec. Položnice (UPN naloge) morate napisati sami, saj jih DURS ne pošilja.

Razlika med obema je v višini prispevkov, ki so individualno določeni. Na tem področju so bile uvedene novosti, ki so stopile v veljavo 1. januarja 2014.

"Popoldanski" s.p.

Prispevka, ki jih je potrebno plačati, sta prispevek za zdravstveno zavarovanje ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

ZPIZ

32,17 evrov

ZZ

32,35 evrov

Podatki veljajo za mesec marec 2014

Polni s.p.

V prvem letu poslovanja je osnova za izračun prispevkov minimalna plača, trenutno znaša 789,15 EUR. Višina prispevkov v drugem in vseh nadaljnjih letih poslovanja je odvisna od višine dobička, ki ga je podjetnik dosegel v predhodnem letu, kar pomeni, da ima vsak posameznik individualno določeno višino prispevkov. Enotna je zavarovalna stopnja za vse samozaposlene in sicer 38,2% od zavarovalne osnove. Če seštejete prispevke v spodnji tabeli, boste vedno dobili ta odstotek. Najvišja zavarovalna osnova za zavarovance je 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, kar znaša 5.339,15 EUR v letu 2014.

Zavarovalna osnova po novem davčnem obračunu velja v naslednjem mesecu po oddaji davčnega obračuna v eDavke.

 

Prispevek zavarovanca

Prispevek delodajalca

Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50 %

8,85 %

Za zdravstveno zavarovanje

6,36 %

6,56 %

Za starševsko varstvo

0,10 %

0,10 %

Za zaposlovanje

0,14 %

0,06 %

Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

/

0,53 %

SKUPAJ

22,10 %

16,10 %

(DURS. 2014. Dostopno tukaj)

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj