Javno zbiranje ponudb za oddajo paviljona gostinskega vrta - Špica

Javno zbiranje ponudb za oddajo paviljona gostinskega vrta - Špica

13. 05. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 33, Datum: 9. 5. 2014, Stran: 1282

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem so poslovni prostori - Paviljon gostinskega vrta - Špica za namen opravljanja gostinske dejavnosti z vlaganji najemnika v ureditev in dokončanje gostinskega lokala na ploščadi. Paviljon gostinskega vrta je umeščen v segment parka z baliniščem, kot neposredni podaljšek tega elementa.

Najem obsega:

  • Zunanja tlakovana nepokrita površina (ploščad, na kateri bo stal objekt s gostinskim pultom) na kateri je možnost senčenja s senčniki ali tendami površine 199,00 m2. Objekt, ki ga bo moral najemnik sam postaviti na ploščad za potrebe opravljanja gostinske dejavnosti, lahko meri maksimalno v dolžino 14,64 m in širino 2,43 m, kar predstavlja dve modularni enoti (zunanje mere ene enote znaša 7,32 m x 2,43 m);
  • balinišče, v izmeri 94,16 m2, ki se nahaja v neposredni bližini gostinskega vrta;
  • toaletni prostori v servisnem objektu, ki se nahaja ob Grubarjevem prekopu, v skupni velikosti 22,17 m2 in obsega prostor za osebje lokala, v velikosti 12,09 m2, toaletni prostori s tušem, v velikosti 5,00 m2 in dodaten pomožni prostor, v velikosti 5,08 m2.

Izhodiščna ocenjena najemnina za najem paviljona oziroma gostinskega vrta (objekta, zunanje površine, toaletnih prostorov in balinišča znaša 1.430,00 EUR na mesec brez obratovalnih stroškov.

Paviljon gostinskega vrta se oddaja za določen čas petih let, ki se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih pet let.

Več

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 24. 5. 2014.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila z zvezi z najemom dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, kontaktna oseba je Miha Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali telefonu: (01) 306-11-39.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj