Možnosti za posojila z državno pomočjo

Možnosti za posojila z državno pomočjo

06. 05. 2014

Vir in informacije: Finance, 23. 4. 2014, http://www.finance.si/, Avtor: Jasmina Motaln

Številna podjetja se srečujejo s težavami pri pridobivanju posojil. Banke so do večine precej neprizanesljive in računovodski izkazi morajo biti že skoraj pravljični, da odobrijo posojilo v vsaj mesecu dni.

Če pa že posojilo dobijo, je precej velika težava tudi obrestna mera, ki je pri večjih zneskih precej obremenilna. Podjetja po možnostih najema posojila precej povprašujejo, zato velja omeniti nekaj možnosti za posojila, ki jih je mogoče dobiti z državno pomočjo.

Podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je konec marca objavil dva razpisa, v katerih razpisuje garancije za bančna posojila s subvencijo obrestne mere. Na razpis P1 se lahko prijavijo vsa mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Obrestna mera na razpisu P1 je šestmesečni EURIBOR plus 1,95 odstotne točke. Drugi razpis P1 TIP ima enake vstopne pogoje, le da se nanj lahko prijavijo podjetja s tehnološko inovativnimi projekti. Pri njem je letos prišlo do zanimive spremembe obrestne mere, in sicer je ta zgolj šestmesečni EURIBOR, kar je za današnje razmere zares ugodno. P1 TIP je namenjen le financiranju projektov, ki dokazujejo razvoj in inovativnost, in ne za splošno financiranje podjetja - četudi podjetje dosega stalen razvoj.

Pravočasna priprava

Podjetja se pogosto začnejo prepozno pripravljati za prijavo na razpis. Del razpisne dokumentacije je tudi pozitiven bančni sklep, ki ga izda banka, prek katere boste črpali posojilo. Poudariti je treba, da banke ponavadi potrebujejo vsaj dva tedna za izdajo te garancije, zato je nujno, da če se nameravate prijaviti na enega od teh dveh razpisov, čim prej greste na banko in se dogovorite z njimi o možnosti pridobitve tega sklepa.

Zavarovanje

Zavarovanje je potrebno, vendar ne takšno kot pri komercialnem posojilu. V osnovi je treba zagotoviti zavarovanje vsaj s količnikom ena proti ena, vendar je tudi tukaj odvisno od banke, saj lahko od vas zahtevajo tudi višje zavarovanje. Podjetniški sklad pa bo ob vašem zavarovanju dodatno garantiral s svojim in s subvencijo obrestne mere. Posojilo lahko vzamete tako za obratna sredstva kot za naložbe.

SID banka

Če ne želite takšnega posojila, so na voljo tudi posojila za mala podjetja SID banke. Ta so namenjena financiranju obratnih sredstev, in ne za naložbe. Prijava je elektronska, potrebna pa je preveritev vstopnih pogojev, ki jo lahko opravite kar na njihovi spletni strani. Če pa ne ustrezate vstopnim pogojem po računovodskih izkazih iz leta 2012, ki so trenutno na voljo, jim lahko pošljete računovodske izkaze za leto 2013 - tako preverijo, ali z novim stanjem ustrezate vstopnim pogojem. Seveda je tudi tukaj potrebno zavarovanje, vendar lahko uporabite zaloge, terjatve, vrednostne papirje..., zahtevan količnik pa je okoli ena proti ena, odvisno tudi od stopnje tveganja, ki ga kot posojilojemalec pomenite. Ročnost posojila pri SID je največ tri leta.

Javni sklad za regionalni razvoj

Kmalu bo možno kreditiranje tudi prek Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Tudi pri teh bo obrestna mera zelo ugodna, in sicer bo odvisna od regije, v kateri ste. Omeniti velja še posojilo Eko sklada, ki je prav tako zelo ugodno, le da je namenjeno energetsko varčnim projektom.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj