Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem - Murska Sobota in Novo mesto

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem - Murska Sobota in Novo mesto

06. 05. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 30. 4. 2014, Stran: 1251

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem sta naslednji nepremičnini v vojašnicah:

  • v vojašnici v Murski Soboti, Kopališka 4, 9000 Murska Sobota, del parc. št. 31/1, v izmeri 100 m2, k.o. 105 Murska Sobota,
  • v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, Straška cesta 26, 8000 Novo Mesto, del parc. št. 45/4, v izmeri 100 m2, k.o. 1455 Bršljin.

Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem navedenih zemljišč, opremljenih z električnim in vodovodnim priključkom, zaradi postavitve začasnega premičnega objekta za opravljanje gostinske dejavnosti, v obdobju od 15. 6. 2014 do 12. 7. 2014.

Za nepremičnini se sklene najemna pogodba za obdobje 15. 6. 2014 do 12. 7. 2014.

Izhodiščna najemnina za navedeni zemljišči znaša:

  • za del parc. št. 31/1, v izmeri 100 m2, k.o. 105 Murska Sobota, v vojašnici v Murski Soboti, Kopališka 4, 9000 Murska Sobota, 150,00 EUR,
  • za del parc. št. 45/4, v izmeri 100 m2, k.o. 1455 Bršljin, v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, Straška cesta 26, 8000 Novo Mesto, 150,00 EUR.

Več

Pogoji za sodelovanje: Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe.

Razpisnik: Ministrstvo za obrambo

Rok: Rok za oddajo ponudb je 15. 5. 2014, do 12. ure.

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino v višini izhodiščne najemni­ne.

Dodatne informacije: Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe ter za predhodni dogovor glede ogleda nepremičnin so dostopni do 15. 5. 2014, od 8. do 13. ure, Kontaktne osebe: Borut Tinev, Tel: (031) 851-553 - za vojašnico Murska Sobota in Andreja Kapušin, Tel: (07) 331-12-10 ali Stanko Mavsar, Tel: (07) 331-11-39 - za vojašnico v Novem Mestu.

Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec objavlja tudi na spletni strani: http://www.mo.gov.si/, skupaj z vzorcem najemne pogodbe.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj