Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

27. 11. 2009

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 94, Datum: 20.11.2009, Stran: 2925

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je nepremičnina - poslovni prostor št. 21.E, v kletni etaži objekta, na naslovu Vodovodna cesta 39, Ljubljana, v skupni izmeri 100,10 m2, vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, pri vložku št. 170/22, k.o. Bežigrad, in v naravi predstavlja štiri pisarne, ločene moške in ženske sanitarije, čajno kuhinjo in hodnik. Stavba, v kateri se poslovni prostor nahaja, leži na parc. št. 581/2, k.o. Bežigrad, z ID številko 865. Predmetni poslovni prostor je vpisan kot etažna lastnina pod oznako 21.E.

Nepremičnina je prosta vseh bremen.

Izklicna cena: 135.100,00 EUR.

Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila dne 8.12.2009, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v dvorani Klub 15, z začetkom ob 11.30. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Damjana Popović Ljubi, Tel: (01) 306-10-85. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009094.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj