Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2014

Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2014

06. 05. 2014

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 11. 4. 2014, www.spiritslovenia.si

Predmet javnega poziva: Predmet Javnega poziva k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja v letu 2014 je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Ur. l. RS št. 25/2008).

Subjekti inovativnega okolja so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in so natančneje določeni v 3. členu Pravilnika.

Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/2007,  57/2012 in 82/2013). V evidenco B so vpisani subjekti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje v skladu s Pravilnikom, v evidenco A pa so vpisani subjekti, ki poleg minimalnih pogojev izpolnjujejo še dodatne pogoje v skladu s Pravilnikom.

Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oz. podaljšanju vpisa v evidenco so predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.

Pogoji za sodelovanje: Pogoji za vpis v evidenco so navedeni v Pravilniku in sicer:

  • za evidenco B v 6. členu Pravilnika,
  • za evidenco A v 5. členu Pravilnika ter v skladu s tem členom tudi v 6., 7., 8. in 9. členu Pravilnika.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija

Rok: Vloge za vpis in podaljšanje vpisa subjektov v evidenco morajo biti oddane po pošti:

  • do  9. 5. 2014 (velja poštni žig do vključno 9. 5. 2014) za obravnavo na prvem odpiranju ali
  • do 15. 9. 2014 (velja poštni žig do vključno 15. 9. 2014) za obravnavo na drugem odpiranju ali
  • do 10. 11. 2014 (velja poštni žig do vključno 10. 11. 2014) za obravnavo na tretjem odpiranju.

Subjekti, ki jim je obdobje dveh let od vpisa preteklo v letu 2014 v mesecih pred objavo tega javnega poziva, so vlogo za podaljšanje dolžni oddati v roku za prvo odpiranje, tj. najkasneje do 9. 5. 2014.

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije lahko zaprosite 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog na elektronski naslov: vlasta.selsek@spiritslovenia.si in v zadevo napišite "Evidenca subjektov inovativnega okolja". Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT v roku 2 delovnih dni.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj