Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb - Mirna

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb - Mirna

25. 04. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 25. 4. 2014, Stran: 1213

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje nepremičnine v najem je poslovni prostor za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna. Poslovni prostor meri 34 m2.

Višina mesečne najemnine je 260,00 € in vključuje obratovalne stroške.

Za oddajo nepremičnine v najem se z najugodnejšim ponudnikom sklene najemna pogodba za obdobje enega leta z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim rokom treh mesecev.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne osebe.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Rok: Ponudba mora prispeti na naslov naročnika najkasneje do 14. 5. 2014 do 8. ure.

Dodatne informacije: Ponudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, ogledajo po predhodni najavi, Kontaktna oseba: Suzana Kolenc, Tel: (07) 346-66-06.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna na spletni strani MP.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj