Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela prostorov Pristav Gradu Snežnik

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela prostorov Pristav Gradu Snežnik

25. 04. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 25. 4. 2014, Stran: 1208

Predmet zbiranja ponudb: V najem se oddajajo opremljeni prostori (razen drobnega hotelsko gostinskega inventarja) Pristav gradu Snežnik, ki so z odlokom Vlade Republike Slovenije razglašene za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi Območja gradu Snežnik in Gradu Snežnik za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 66/01).

Več

Izhodiščna najemnina skupaj znaša 1.980,00 evrov na mesec.

Prostori se oddajo v najem za določen čas 5 let.

Pogoji za sodelovanje: Pisne ponudbe lahko oddajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Rok za oddajo ponudb je 19. 5. 2014, do 14.00 ure.

Ponudniki morajo najpozneje do 19. 5. 2014 do 12. ure plačati varščino v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin in sicer 5940,00 evrov.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi z najemom, ogledom, dokumentacijo in obrazce dobite na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, pri Alenki Črnič, e-pošta: alenka.crnic@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj