Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Občini Šempeter - Vrtojba

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Občini Šempeter - Vrtojba

25. 04. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 25. 4. 2014, Stran: 1183

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v Občini Šempeter - Vrtojba.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti.

Več o upravičenih stroških

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so samozaposleni samostojni podjetniki, ki so nosilci dejavnosti ali imajo zaposleno najmanj eno osebo oziroma gospodarske družbe z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba ali investirajo na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Kot gospodarsko družbo z najmanj eno zaposleno osebo se šteje tudi gospodarska družba, pri kateri je vsaj en družbenik obvezno zavarovan za polni zavarovalni čas in plačuje prispevke od določene zavarovalne vsote. Po tem odloku upravičenci ne morejo investirati izven območja Občine Šempeter - Vrtojba v: nakup zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, stroške nakupa objekta in stroške nakupa poslovnih prostorov.

Skupna prejeta pomoč v obdobju zadnjih treh let, dodeljena istemu poslovnemu subjektu ne sme preseči 1/3 višine sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev znaša 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Šempeter - Vrtojba

Rok: Javni razpis je odprt do 26. 5. 2014, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 11. uro na sedežu občine, Kontaktni osebi: Anita Manfreda, Tel: (05) 335-10-08, e-pošta: anita.manfreda@sempeter-vrtojba.si in Kristina Kozar, Tel: (05) 335-10-00, e-pošta: kristina.kozar@sempeter-vrtojba.si, za člane Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni zbornici, Kontaktna oseba: Boža Loverčič Špacapan, Tel: (05) 330-66-00, e-pošta: Boza.Lovercic@ozs.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občine, za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, Nova Gorica, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na zgoraj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.sempeter-vrtojba.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj