Javni razpis E3URE-2014-1 - za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Javni razpis E3URE-2014-1 - za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

25. 04. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 25. 4. 2014, Stran: 1181

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • izvedba razširjenega energetskega pregleda (ukrep P);
  • izvedba programov informiranja in ozaveščanja (ukrep R).

V okviru tega razpisa se lahko sofinancirajo projekti, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Pogoji za sodelovanje: Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

  • občine,
  • podjetja,
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti), (v nadaljevanju: vlagatelj).

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 50.000,00 EUR.

Razpisnik: E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o. Nova Gorica

Rok: Sofinancer bo sprejel vloge, vložene od vključno naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS, pa do 10. 6. 2014 do 11. ure oziroma do objave obvestila o porabi sredstev ali objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija s prilogami in obrazci ter dopolnitvami je dostopna na spletni strani: http://www.e3.si/ oziroma jo vlagatelj lahko prejme v elektronski obliki na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: marko.basa@e3.si, do objave zaključka javnega razpisa. Na navedenem naslovu so na voljo tudi dodatne informacije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj