Državni zbor sprejel prenovljen zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Državni zbor sprejel prenovljen zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

25. 04. 2014

Objavljeno: STA, 23. 4. 2014, http://www.sta.si/

Državni zbor je 23. aprila 2014 sprejel prenovljen zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Zakon, ki je del ukrepov vlade za zajezitev sive ekonomije, med drugim krepi nadzor na tem področju in ga prenaša na carino, zvišuje globe in pri osebnem dopolnilnem delu uvaja vrednotnice.

Zakon nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno prenaša na Carinsko upravo RS, inšpekcija se bo osredotočila na spoštovanje delovne zakonodaje, v primeru zaznave zaposlovanja na črno pa bo še vedno lahko izdala prepovedno odločbo. Zakon uvaja strožje sankcije za tiste, ki opravljajo delo na črno in ki zaposlujejo na črno. Mogoč bo odvzem premoženjske koristi, pridobljene z delom na črno.

Po novem bo moral biti v primerih, ko se delo opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela. Zakon natančneje opredeljuje nedovoljeno oglaševanje dela oziroma zaposlovanja na črno.

Zakon tudi poenostavlja postopek prijave kratkotrajnega dela, saj bo potrebna le prijava za zdravstveno zavarovanje, ne pa več tudi registracija.

Kot delo na črno se v prihodnje poleg medsosedske pomoči, nujnega, humanitarnega, karitativnega, prostovoljnega in dobrodelnega dela ter osebnega dopolnilnega dela ne bo štela tudi sorodstvena pomoč. Ta zajema tudi delo v lastni režiji, opredeljena pa je kot vsako brezplačno delo za partnerje ali sorodnike do vključno tretjega kolena.

Zakon uvaja novosti pri osebnem dopolnilnem delu. Za to delo se bo po novem plačevalo socialne prispevke, in sicer prek vrednotnic.

Vrednotnico bo moral enkrat mesečno v primeru del, kot je pomoč v gospodinjstvu, kupiti naročnik storitve, v primeru, kot je izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti in njihova prodaja, pa izvajalec. Stala bo devet evrov, od česar bo sedem evrov namenjenih pokojninski blagajni, dva evra pa zdravstveni blagajni. Izvajalec dela bo zdravstveno zavarovan in se mu bo za vsako vrednotnico štel en dan v pokojninsko dobo.

Zakon osebno dopolnilno delo, da ne bi konkuriralo rednim zaposlitvam, še vedno omejuje. In sicer se med ta dela štejejo le dela, opredeljena na posebnem seznamu, ki bo objavljen na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). To delo bo mogoče registrirati in zanj kupiti vrednotnice na Ajpesu prek spleta ali na upravnih enotah. Opravljale ga bodo le fizične osebe za druge fizične osebe, izvajalci bodo lahko v polletju z njim zaslužili trikratnik povprečne neto plače. Prihodke bodo morali prijaviti davčni upravi.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj