Obvezna poročila za podjetnike!

Obvezna poročila za podjetnike!

22. 04. 2014

Objavljeno: Data d.o.o., 17. 4. 2014, http://data.si/, Avtor: Maja Bohar

V množici obveznosti podjetnika spada tudi oddaja različnih poročil. Nekatera je potrebno oddajati mesečno, druga se izpolnjujejo na letni ravni. V nadaljevanju je objavljen splošen pregled vseh poročil, ki ste jih dolžni oddati. Za to lahko poskrbite sami ali pa to namesto vas stori vaš računovodja.

Medletna poročila

Mesečni ali trimesečni obračuni DDV

Obračun DDV-ja je potrebno oddati zadnji delovni dan v mesecu, za pretekli mesec. To velja za tiste poslovne subjekte, ki so vpisani v register zavezancev za DDV.

Kvartalno / rekapitulacijsko poročilo – kot priloga DDV-0 oz. obračuna DDV.

Oddaja se v drugem mesecu za preteklo trimesečje. Poročilo izpolnjujejo tisti poslovni subjekti, ki so v določenem davčnem obdobju opravili dobave blaga v drugo državo članico EU ali so bili udeleženi v tristranskih poslih pri pretoku blaga znotraj EU (dobava blaga pomeni → prodaja blaga).

Obrazci REK-1 in iREK

Oddajate na dan posameznega izplačila tisti poslovni subjekti, ki izplačujete prejemke fizičnim osebam: plače regresi nagrade… zaposlenim delavcem, izplačujete nagrade po pogodbah o poslovodenju (individualnih) ali izplačujete dohodke na podlagi pogodbe o delu.

Obrazci REK-2

Oddajate na dan posameznega izplačila tisti poslovni subjekti, ki izplačujete prejemke fizičnim osebam: najemnine, avtorski honorarji, izplačila »normirancem«, poklicnim športnikom, kulturnikom, novinarjem.., izplačila obresti po posojilnih pogodbah in izplačila dividend/dobička.

Mesečno Intrastat

Oddajate od 1. do 15. v mesecu za pretekli mesec. Oddajate tisti poslovni subjekti, ki presežete vključitveni prag, ki znaša za odpreme blaga (prodajo) 200.000 00 € ali za prejeme blaga (nakup) 85.000 00 € ali če trguje z blagom izven EU.

Letna poročila

DURS

Pošiljanje podatkov o prejemkih fizičnih oseb-dohodnina – 31.01. za preteklo leto.

Davčni obračun-obdavčljivi dobiček – 31.03. za preteklo leto.

AJPES

Objava letnih računovodskih izkazov s pojasnili – 31.03. za preteklo leto.

ZPIZ

Prijava plačanih prispevkov in delovne dobe zaposlenih – 30.04. za preteklo leto.

Posebnosti

Poročila ZRSZ

Oddajajo tisti poslovni subjekti, ki nameravajo skleniti pogodbo o delu ali pogodbo o avtorskem delu (1. poročilo) in nato tudi takrat, ko sklenete ter izplačate (2. poročilo) pogodbo o delu ali pogodbo o avtorskem delu.

Poročila Banki Slovenije

Poročila, ki jih podjetnik oddaja na BS, so odvisna od dejavnosti podjetja.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj