Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2014

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola za leto 2014

22. 04. 2014

Objavljeno: Občina Izola, 15. 4. 2014, www.izola.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratna denarna sredstva (subvencije), ki se dodeljujejo za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Izola v letu 2014.

Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe:

  1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (80.000,00 EUR)
  2. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij (8.000,00 EUR)
  3. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij (8.500,00 EUR)

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prejemniki so mikro, male in srednje gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah. Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči (Uredba komisije (ES) št. 800/2008).

Podjetja imajo sedež dejavnosti na območju občine Izola.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo razpisa je 96.500 EUR.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Javni razpis je odprt od dneva objave do 12.05.2014, do 14.00 ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 6600103 ali po e-pošti: irena.zavrtanik@izola.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je brezplačna ter od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani občine Izola: www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj