Povečanje višine razpisanih sredstev za javni razpis »Javni razpis URE-GEN-I-2014-2 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih«

Povečanje višine razpisanih sredstev za javni razpis »Javni razpis URE-GEN-I-2014-2 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih«

22. 04. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 18. 4. 2014, Stran: 1119

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., objavlja povečanje višine razpisanih sredstev za Javni razpis URE-GEN-I-2014-2 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih, objavljen v Uradnem listu RS, št. 17, dne 7. 3. 2014 (v nadaljevanju: javni razpis).

Javni razpis se spremeni tako, kot sledi:

V 3. točki, ki se glasi:

»Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 1.200.000,00 EUR.

Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X)).«

Razpisnik: GEN-I, d.o.o.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj