Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za gostinsko dejavnost v prostorih trdnjave Kluže - Občina Bovec

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za gostinsko dejavnost v prostorih trdnjave Kluže - Občina Bovec

15. 04. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 25, Datum: 11. 4. 2014, Stran: 1104

Predmet javnega zbiranja: Gostinski lokal, ki se daje v najem, se nahaja v objektu Trdnjava Kluže. Prostori trdnjave Kluže so last Občine Bovec. Prostori, namenjeni gostinski ponudbi so v levem traktu pritličja. Sanitarni prostori za gostinsko osebje so v nadstropju. Za namen okrepčevalnice bo Občina Bovec dala v najem en prostor, opremljen s pultom, s površino 34,10 m2 (3), predprostor s površino 5,30 m2 (2), prostor z WC-jem in tušem za gostinsko osebje s prostorom za garderobo in čistila, s površino 10,10 m2 (1) ter prostor za skladišče bifeja, s površino 10,40 m2 (5).

Komunalni priključki so zagotovljeni.

Gostinska ponudba je v tovrstnih objektih, v tem primeru sicer predvidena kot dopolnilna dejavnost, izrednega pomena za razvoj primarnih – razstavne, prireditveno-protokolarne in seminarske dejavnosti. Ob zagotavljanju kvalitetnih storitev gostinstvo lahko pomembno prispeva k obiskanosti in prepoznavnosti Kluž in s tem tudi vpliva na tržnost ponudbe.

Prostori za gostinstvo ne predvidevajo kuhinjskih prostorov, predvidena je ponudba okrepčevalnice.

Poslovni prostor za gostinsko dejavnost se daje v najem za dve leti z možnostjo podaljšanja.

Trdnjava Kluže je odprta med poletno sezono, in sicer od maja do oktobra.

Najemnina se obračunava in plačuje za obdobje obratovanja. Začetna cena mesečne najemnine je za območje III – ostala naselja v Občini Bovec 2,48 €/m2 za najeto površino. Občina Bovec daje v najem prostore, v velikosti 59,9 m2, kar znaša 148,55 €/mesečno.

Več

Pogoji za sodelovanje: Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za gostinsko dejavnost.

Razpisnik: Občina Bovec

Rok: Rok prijave ponudnikov je 10 dni od objave v Uradnem listu RS (datum objave je 11. 4. 2014).

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino v višini ene ponujene mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Za vse informacije v zvezi z zbiranjem ponudb je na voljo Iris Stres, Oddelek za upravljanje občinskih objektov, Tel: (05) 38-86-758, GSM: 051/361-070.

Informativni sestanek z ogledom prostorov, namenjenih gostinski dejavnosti, ki so vsebina najema, razpisanega s tem natečajem, bo v trdnjavi Kluže po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna je na spletni strani Občine Bovec: www.obcina.bovec.si/razpisi-natecaji-pozivi.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj