Javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo mobilne hladilnice

Javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo mobilne hladilnice

08. 04. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 4. 4. 2014, Stran: 1040

Predmet razpisa: Predmet prodaje je prodaja mobilne hladilnice dimenzij 2600x2500x9200 (leto proizvodnje 2000).

Izhodiščna cena znaša 4.837,50 EUR.

Več karakteristik

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Rok: Rok za oddajo pisnih ponudb je 17. 4. 2014, do 9. ure.

Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene.

Dodatne informacije: Ogled mobilne hladilnice je možen na lokaciji, kjer se nahaja, in sicer po predhodnem dogovoru s Cirilom Martincem, Tel: (01) 589-73-67 ali 051/322-570, pri katerem ponudnik lahko pridobi tudi podrobnejše informacije o posamezni opremi.

Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga št. 1). Objava in priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.zrsbr.si.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj