Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Maribor

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Maribor

08. 04. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 4. 4. 2014, Stran: 1043

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb (na parceli št. 1774, k.o. 657 Maribor – Grad, št. stavbe 1797).

Mesečna najemnina z vključenimi obratovalnimi stroški (električno energijo, vodo in odvozom smeti) znaša 60,00 EUR.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb po pogojih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem.

Pogodba za izvajanje prodaje zaprtim osebam bo z izbranim izvajalcem sklenjena za dobo enega leta, to je predvidoma od dne 1. 5. 2014 do dne 30. 4. 2015.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno 22. 4. 2014 do 10. ure.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije glede predmeta javne ponudbe dobite v poslovnem času zavoda, med 8.30 in 14.30 pri Rajku Prnaverju, Tel: (02) 29-09-677 in pri Maji Kokot Čuček, Tel: (02) 29-09-674.

Razpisna dokumentacija: Prevzem razpisne dokumentacije je možen pri pravosodnem policistu na vhodu Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, Maribor, vsak delovni dan od dne 4. 4. 2014 do dne 18. 4. 2014. Dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj