Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Gostinski lokal v parku Kodeljevo, ob kopališču Kodeljevo, Poljanska 99, Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Gostinski lokal v parku Kodeljevo, ob kopališču Kodeljevo, Poljanska 99, Ljubljana

01. 04. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 21, Datum: 28. 3. 2014, Stran: 971

Predmet razpisa: Predmet javnega zbiranja ponudb je Gostinski lokal v parku Kodeljevo, ob kopališču Kodeljevo, v skupni izmeri 359,30 m2. Namembnost prostorov je gostinska dejavnost.

Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za določen čas, za dobo do 5 let od dneva podpisa.

Obratovalni čas je v okviru obratovalnega dovoljenja od 10. do 22. ure.

Najemodajalec dovoljuje uporabo zunanje terase na kopališču Kodeljevo in letnega vrta, pod pogojem, da najemnik pridobi vsa ustrezna dovoljenja za uporabo.

Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora – Gostinskega lokala v parku Kodeljevo, ob kopališču Kodeljevo, v skupni kvadraturi 359,30 m2 – je 18.000,00 €. Cena je določena brez DDV. Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 1.500,00 € brez DDV.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Šport Ljubljana

Rok: Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 16. 4. 2014, do 11. ure.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 16. 4. 2014, do 11. ure, plačati varščino v višini 10 % izklicne cene letne najemnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktnih osebah:

  • Dušan Videmšek, Tel: 041/689-700,
  • Katarina Gaser, Tel: 031/357-137.

Ogled vsak delavnik, od 7. do 15. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu: www.sport-Ljubljana.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj