Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega objekta »Hotel Črna na Koroškem« - Črna na Koroškem

Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega objekta »Hotel Črna na Koroškem« - Črna na Koroškem

25. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 21. 3. 2014, Stran: 861

Predmet razpisa: Predmet prodaje je Hotel Črna na Koroškem, Center 153, Črna na Koroškem - objekt (gostinski del in hotelski del) v izmeri 1.263 m2.

Izhodiščna (izklicna) cena za nepremičnino, ki je predmet javne ponudbe je 160.000 €.

Zemljiško knjižno stanje je urejeno. Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno kupljeno.

Drugi pogoji za nakup:

a) opravljanje gostinske in prenočitvene dejavnosti ter izobraževalne, promocijske, projektne, kulturne in druge s turizmom povezane aktivnosti, razvoj zimskega in letnega turizma,

b) nepremičnina se kupuje po načelu »videno-kupljeno«,

c) predmet prodaje je tudi uporabni inventar, ki se nahaja v objektu.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe.

Razpisnik: Občina Črna na Koroškem

Rok: Rok za oddajo ponudb je 11. 4. 2014, do 12. ure.

Za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10 % ponujene cene do dne, 11. 4. 2014 do 10. ure.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije dobite pri tajnici občinske uprave, Ireni Nagernik, e-pošta: irena.nagernik@crna.si, Tel: (02) 870-48-16 ali 051/349-787.

Ogled objekta je možen ob predhodni najavi.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj