Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

25. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 21. 3. 2014, Stran: 843

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

 1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v skupni izmeri 110,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu: Mestni trg 11, v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih delih stavbe. Izklicna cena znaša 132.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 242,70 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Beethovnova 4, v Ljubljani. Izklicna cena znaša 354.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet prodaje so poslovni prostori, na naslovu: Lepi pot 6, v Ljubljani, v pritličju stavbe v skupni izmeri 339,00 m2. Od 21 poslovnih prostorov so zasedeni 4 poslovni prostori z najemnikom, ki imajo z najemodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Oprema, ki se nahaja v najetih poslovnih prostorih je last najemnika in ni predmet te prodaje. Izklicna cena znaša 253.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet prodaje je poslovni prostor v etaži 1, Nove Fužine 45 v Ljubljani, v skupni izmeri 22,15 m2. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z lastnimi sanitarijami in nima elektrike. Izklicna cena znaša 31.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v skupni izmeri 41,66 m2, na naslovu: Hrenova ulica 13 v Ljubljani (pritličje). Izklicna cena znaša 61.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako št. P01, v skupni izmeri 47,80 m2, na naslovu: Hrenova ulica 13 v Ljubljani (pritličje). Izklicna cena znaša 63.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila dne 17. 4. 2014, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11.00 uri, po naslednjem vrstnem redu:

 • poslovni prostor na naslovu: Mestni trg 11, ob 11.00 uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Beethovnova 4, ob 11.30 uri,
 • garaža na naslovu: Lepi pot 6, ob 12.00 uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Nove Fužine 45, ob 12.30 uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Hrenova ulica 13, ob 13.00 uri,
 • poslovni prostor na naslovu: Hrenova ulica 13, ob 13.30 uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-naslov: marina.anzur@Ljubljana.si.

Ogled nepremičnin je možen dne 27. 3. 2014, ob 10.45 uri na naslovu: Mestni trg 11.

Ogled ostalih nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.Ljubljana.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj