Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

25. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 21. 3. 2014, Stran: 841

Predmet javne dražbe: Predmet javne dražbe in izklicna cena:

 1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v visokem pritličju, v izmeri 38,05 m2, v stavbi na naslovu: Slovenska cesta 3/Rimska 9, v Ljubljani. Izklicna cena znaša 68.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin.
 2. Predmet prodaje je poslovni prostor v kletni etaži, v izmeri 116,88 m2, v stavbi na naslovu: Slovenska cesta 3/Rimska 9, v Ljubljani. Izklicna cena znaša 82.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 3. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 61,13 m2, na naslovu: Vodnikova 13 v Ljubljani (pritličje) (gostinska dejavnost). Izklicna cena znaša 47.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 4. Predmet prodaje je triplex A garažni boks, na naslovu: Hubadova ulica ob Ulici Pohorskega bataljona v Ljubljani, v nadstropju triplex-a, v izmeri 12,48 m2. Izklicna cena znaša 8.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 5. Predmet prodaje je poslovni prostor št. K01, na naslovu: Veselova ulica 13 v Ljubljani, v kleti stavbe, v izmeri 33,20 m2. Izklicna cena znaša 28.220,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v skupni izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbe, na naslovu: Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe do skupnega prostora, ki v naravi predstavlja kurilnico. Izklicna cena znaša 31. 000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 7. Predmet javne dražbe je poslovni prostor, v skupni izmeri 20,50 m2, ki se nahaja v kleti stavbe, na naslovu: Lepodvorska ulica 3 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču. V korist posameznega dela stavbe je vknjižena stvarna služnost prehoda preko posameznega dela stavbe do skupnega prostora, ki v naravi predstavlja kurilnico. Izklicna cena znaša 7. 000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Javna dražba: Javna dražba se bo vršila dne 8. 4. 2014, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem redu:

 • poslovni prostor na naslovu Slovenska cesta 3, ob 11.00 uri,
 • poslovni prostor na naslovu Rimska cesta 9, ob 11.30,
 • poslovni prostor na naslovu Vodnikova 13, ob 12.00 uri,
 • garaža na naslovu Hubadova, ob 12.30 uri,
 • poslovni prostor na naslovu Veselova ulica 13, ob 13. uri,
 • poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3, ob 13.30 uri,
 • poslovni prostor na naslovu Lepodvorska ulica 3, ob 14.00 uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel: (01) 306-11-34, e-naslov: marina.anzur@Ljubljana.si.

Ogled nepremičnin je možen:

 • Slovenska cesta 3 - dne 27. 3. 2014, ob 9. uri,
 • Rimska cesta 9 - dne 27. 3. 2014, ob 9.45 uri.

Ogled ostalih nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.Ljubljana.si.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj