Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - diskoteka pod platojem Hale Tivoli - Ljubljana

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - diskoteka pod platojem Hale Tivoli - Ljubljana

18. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 14. 3. 2014, Stran: 799

Predmet javnega zbiranja: Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja poslovnega prostora - diskoteke v najem, v skupni izmeri 330 m2, od tega je 250 m2 diskoteke in 80 m2 skladišča. Namembnost prostorov je gostinska dejavnost.

Pogodba za oddajo se podpiše za določen čas, za dobo enega leta od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja.

Obratovalni čas je določen v okviru obratovalnega dovoljenja, in sicer od 22. do 5. ure.

Izklicna cena najemnine poslovnega prostora znaša 10 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

Izklicna cena najemnine skladiščnega prostora znaša 3,5 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora – diskoteke v skupni kvadraturi 330 m2 je 33.360,00 €. Cena je določena brez DDV.

Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 2.780,00 € brez DDV.

Pogoji za sodelovanje: Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.

Razpisnik: Šport Ljubljana

Rok: Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 2014 do 10. ure.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 31. 3. 2014 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne cene letne najemnine.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktnih osebah:

  • Samir Hajrić – gostinstvo Šport Ljubljana, Tel: 041/385-291, vsak delavnik od 9. do 16. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi.
  • Zoran Lubej – vodja Parka Tivoli, Tel: 041/780-049, vsak delavnik od 9. do 16. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi.

Dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.sport-Ljubljana.si.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj