Javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja

Javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja

18. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 14. 3. 2014, Stran: 734

Predmet razpisa: Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci (industrijsko oblikovanje, arhitektura, oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje vidnih sporočil) in podjetji -naročniki (fizične in pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju novih izdelkov, storitev in komunikacij ter drugih izdelkov za prodajo. Partnersko sodelovanje mora imeti za minimalni cilj izdelavo funkcionalnega prototipa.

Cilji razpisa so spodbujanje povezovanja med oblikovalci in podjetji, dvig kakovosti oblikovalskih produktov, povečanje njihove uporabe v gospodarstvu in povečanje kakovosti okolja ter spodbujanje zaposlovanja.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 130.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Rok za oddajo vlog je do vključno 14. 4. 2014 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije: Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil je Barbara Koželj Podlogar,

e-mail: barbara.kozelj-podlogar@gov.si, Tel: (01) 369-59-46. Uradne ure ministrstva po telefonu in elektronskih medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega razpisa.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj