Državni zbor sprejel spremembe treh davčnih zakonov

Državni zbor sprejel spremembe treh davčnih zakonov

25. 05. 2010

Objavljeno: STA, www.sta.si, 20.5.2010

DZ je danes sprejel novele treh davčnih zakonov, ki jih je vlada pripravila, da bi razbremenila zavezance, jih spodbudila k zaposlovanju ter vlaganjem v raziskave in razvoj, hkrati pa omogočila lažje in cenejše zadolževanje oz. pridobivanje finančnih sredstev.

DZ je novele zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davčnem postopku sprejel soglasno. Kot je dopoldne ob predstavitvi predlogov povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar, si vlada od njihove uveljavitve obeta razvoj in nadaljnjo rast gospodarstva.

Z novelama zakonov o dohodnini ter o davku od dohodkov pravnih oseb se bo uvedla nova olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb, hkrati pa zvišala splošna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj. Obe bosta veljali že za leto 2010.

Delodajalci bodo lahko olajšavo za novo zaposlovanje uveljavljali v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki je mlajša od 26 let oz. starejša od 55 let, in je bila vsaj šest mesecev prijavljena na zavodu za zaposlovanje. V tem primeru se mu bo davčna osnova od dohodka iz dejavnosti oz. za davek od dohodkov pravnih oseb znižala za 45 odstotkov izplačane plače te osebe, olajšavo pa bo lahko uveljavljal prvih 24 mesecev zaposlitve te osebe.

DZ je poleg tega v zakonu o dohodnini ter v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb zvišal splošno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj z veljavnih 20 odstotkov na 40 odstotkov zneska za vlaganja v raziskave in razvoj.

Obresti iz dolžniških vrednostnih papirjev gospodarskih družb po novem za nerezidente ne bodo več obdavčene, medtem ko se za rezidente uveljavlja drugačen način pobiranja davka - namesto davčnega odtegljaja se namreč uvaja obveznost oddaje napovedi za odmero davka. Zato so potrebne tudi spremembe zakona o davčnem postopku. S tem se bo zmanjšalo stroške izdajatelja dolžniških vrednostnih papirjev ter olajšalo dostop do financiranja.

Novela zakona o davčnem postopku poleg tega med drugim še določa, da se akontacija dohodnine za dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo davčnega zavezanca, ne odmeri, če znesek ni višji od 20 evrov.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj