Plačila nad 5000 evrov nič več z gotovino

Plačila nad 5000 evrov nič več z gotovino

11. 03. 2014

Objavljeno: STA, 6. 3. 2014, www.sta.si

Državni zbor je sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katero se znižuje prag za gotovinsko poslovanje z zdajšnjih 15.000 evrov na 5000 evrov.

Plačila blaga in storitev nad tem zneskom bo po novem mogoče izvršiti le še preko nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij.

S sprejetimi spremembami se bo po prepričanju vlade omogočilo boljši pregled nad tokovi denarnih sredstev posameznega poslovnega subjekta, nenazadnje pa tudi iskanje izvora protipravno pridobljene premoženjske koristi ter možnost njenega kasnejšega zasega ali odvzema.

Splošna težnja mednarodne skupnosti na področju izvajanja preventivnih ukrepov s področja pranja denarja in financiranja terorizma je, da se zaradi omogočanja sledljivosti izvora denarja plačevanje z gotovino čim bolj omeji.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj