Podaljšanje veljavnosti javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3)

Podaljšanje veljavnosti javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3)

11. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 7. 3. 2014, Stran: 663

Podaljšanje veljavnosti javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo (oznaka: KNLB 3, v nadaljevanju: javni razpis).

1. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/11, z dne 13. 5. 2011, se podaljša do izvedbe enajstega odpiranja v aprilu 2014.

2. Vloge za enajsto odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 3. 4. 2014, na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana.

3. Razpisana sredstva za proračunsko leto 2014 se iz 2.300.000,00 EUR povečajo na 3.500.000,00 EUR, od tega so sredstva v proračunu Republike Slovenije zagotovljena na proračunskih postavkah 962210 v višini 2.975.000,00 EUR in 962410 v višini 525.000,00 EUR.

4. Enajsto odpiranje vlog se bo pričelo v petek, 11. 4. 2014.

5. V javnem razpisu KNLB3 se zamenja Ministrstvo za gospodarstvo (oznaka: MG) z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor (oznaka: MZIP).

6. V javnem razpisu KNLB 3 se zamenja naslov Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana z Langusovo ulico 4, 1535 Ljubljana.

7. Vloge morajo biti oddane in označene na način, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji (dosegljiva tudi na spletni strani: www.mzip.gov.si).

8. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen v veljavi.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj