Kako zmanjšati tveganja pri vstopu na novi trg

Kako zmanjšati tveganja pri vstopu na novi trg

04. 03. 2014

Vir in informacije: Finance, 16. 1. 2014, www.finance.si, Avtor: Špela Mikuš

Tveganja je mogoče najlaže ublažiti z dobrim informiranjem, še preden se podjetje odpravi na novi trg

Trg postaja vse bolj globalen in marsikatero podjetje le na domačem trgu težko preživi. Vsak vstop na nov trg pa za podjetje pomeni določeno negotovost. Gre za novo okolje, drugačno konkurenco in tudi finančna tveganja. Podjetja ta tveganja najlaže ublažijo z dobrim informiranjem, še preden se odpravijo na novi trg.

Politična tveganja, nepredvidljivost kupcev, finančna in kadrovska obremenitev - to je le nekaj tveganj, s katerimi se spopadajo podjetja, ko se odločajo za vstop na nov trg. Podjetje tvega še toliko več, če nima pripravljene vstopne strategije, saj odsotnost te pomeni nepoznavanje gospodarskih, pravnih, davčnih, socialnih, kulturnih in tehnoloških razlik.

Čim hitreje po čim več informacij

Veliko tveganje je tudi, če pred vstopom na nov trg ne pridobite zadosti kakovostnih informacij o kupcih na njem. Te informacije si morate zato zagotoviti čim hitreje. Pridobite jih lahko prek poslovnih partnerjev, ki na tem trgu morda že poslujejo, pa tudi s pomočjo raznih interesnih združenj.

Koliko časa je potrebnega, da pridobite o trgu zadosti kakovostnih informacij, pa je odvisno tudi od trga samega. To lahko traja leto ali več, če na trgu ne poznaš nikogar. Če pa hitro najdeš prave ljudi, priprave na vstop trajajo le nekaj mesecev. Veliko je tudi odvisno od zemljepisne bližine trga in podobnosti trga s tistimi, na katerih podjetje že deluje. Bliže je trg, laže boste pridobili vse potrebne informacije.

Proučite različne scenarije

Tudi zelo dobra poslovna priložnost se lahko zaradi pomanjkanja znanja sprevrže v propadel posel s hudimi posledicami za podjetje. Zato je pomembno, da pred vstopom na nov trg pregledate različne scenarije. Tveganja zmanjšate z določitvijo vseh glavnih tveganj in njihovo primerjavo s stopnjo donosnosti, na podlagi tega pa nato sprejmete odločitev. Edina prava pot do zmanjšanja tveganja je dobra obveščenost pred začetkom poslovanja, saj samo z dobrim poznavanjem pravil igre ter vseh možnih okoliščin in dejavnikov, ki lahko vplivajo na poslovanje, zmanjšamo tveganja, s tem pa pomembno znižamo tudi stroške.

Nakup podjetja je včasih lažji kot organska rast

Ob tem svetujejo, da mora podjetje pridobiti tudi podatke o tem, kateri izdelki, storitve, rešitve ali znanje so za posamezni trg najprimernejši in seveda kakšno ceno jim postaviti. Temu sledi proučitev najprimernejših oblik vstopa.

Družba mora dobro pretehtati in analizirati, ali je primerna oblika vzpostavitev lastne enote, najem agenta, pogodbeno poslovanje, franšiza, podružnica ali kakšna druga oblika. Mnogokrat je nakup podjetja v tujini lažji kot organska rast.

Previdno z izkušnjami z drugih trgov

Ko vstopate na nov trg, vam morda lahko koristijo izkušnje s trga, na katerem že delujete. Prejšnji vstopi na druge tuje trge so družbi že pokazali, kje je ubrala prave poti in katere bi lahko zastavila drugače in morda tudi bolje.

A hkrati morate tudi paziti: razlike med posamezni trgi so lahko zelo velike, tako v sami kulturi kot tudi pri poslovanju. To pomeni, da pravila, ki veljajo na enem trgu, na drugem morda ne. Izkušnje na nekem trgu vam lahko pomagajo, a treba je vedeti, da lahko pristop, ki je bil uspešen na enem trgu, na drugem doseže povsem drugačen učinek.

Ne pozabite na primeren kader

Primeren kader je odločilnega pomena za uspeh podjetja na novem trgu. Zato morate, ko se širite na nov trg, ugotoviti, ali imate v podjetju primerne ljudi, ki lahko poslujejo s tem trgom.

Če se širitve na nov trg lotite z zdajšnjim kadrom, je zelo smiselno analizirati, katera znanja oziroma izkušnje neka oseba še potrebuje in kje jih pridobiti ali nadgraditi. Če boste iskali nov kader, je smiselno proučiti, kje boste lahko dobili primeren kader z mednarodnimi izkušnjami, ki bo vodil ali organiziral izvozni oddelek, podružnico oziroma enoto v tujini ali kakšno drugo izbrano obliko internacionalizacije.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj