Izkoristite večstomilijardne razvojne načrte Brazilije

Izkoristite večstomilijardne razvojne načrte Brazilije

04. 03. 2014

Vir in informacije: Finance, 10. 1. 2014, www.finance.si, Avtor: Stela Mihajlovič

Velikost, številne tržne niše ter modernizacija industrije in storitev so glavne prednosti južnoameriških trgov

V Braziliji se poslovne priložnosti, kljub trenutnim gospodarskim težavam, ponujajo tudi slovenskim podjetjem, predvsem zaradi brazilskih razvojnih načrtov.

Sao Paulo je poslovno središče Brazilije. Brazilska vlada si prizadeva zmanjšati tehnološko odvisnost od ZDA in zato evropskim podjetjem ponuja več priložnosti. Med porabniki pa raste potreba po izdelkih z zahoda.

Številna tuja podjetja si za odskočno desko pri prodoru na trge Latinske Amerike izberejo prav Brazilijo oziroma Sao Paulo.

Šesto gospodarstvo na svetu

Z 200 milijoni prebivalcev je Brazilija največje gospodarstvo v Južni Ameriki in šesto po velikosti na svetu, z visoko razvitimi industrijo, kmetijstvom, rudarstvom in storitvenim sektorjem. Hkrati kroji regionalne in globalne gospodarske usmeritve in ima vlogo odskočne deske pri prodoru na južnoameriške trge. Pričakovati je, da bo brazilsko gospodarstvo zmerno raslo tudi v prihodnjih letih, zlasti če bo vladi uspelo omejiti učinke socialnih pretresov in prilagoditi mikroekonomsko politiko. Brazilija potrebuje politične in gospodarske reforme, pri čemer so v ospredju privatizacija, zmanjšanje birokratskih ovir na zvezni in lokalni ravni ter reforma davčnega sistema.

Kljub oddaljenosti, ki je za nekatera slovenska podjetja glavna ovira za delovanje na brazilskem trgu, in visokim stroškom poslovanja pa tam naraščajo potrebe po 'zahodnih' izdelkih. Ni nepomembno, da si brazilska vlada - predvsem zaradi političnih vzrokov - prizadeva zmanjšati tehnološko odvisnost od ZDA in ponuja evropskim podjetjem več priložnosti.

Povečati je treba prepoznavnost Slovenije

V Sao Paulu (poslovnem središču Brazilije) ima gospodarski oddelek slovenskega veleposlaništva tudi dislociran sedež. Slovensko veleposlaništvo v Braziliji je akreditirano tudi za druge okoliške države. Naloge gospodarskega oddelka veleposlaništva so od nudenja pomoči slovenskim podjetjem na brazilskem trgu, analiziranja brazilskega gospodarstva in njegovih gibanj kot tudi ohranjanje in navezava novih stikov v poslovni skupnosti, gospodarskih in državnih ustanovah ter diplomatskem okolju.

Priporočljivi so skupni nastopi

Brazilija in na splošno države Južne Amerike veljajo za zahtevnejše trge in nanje se usmerjajo predvsem podjetja, ki imajo za to primerna znanja in izkušnje. Vse manj je tistih podjetij, ki želijo le povečati svojo prodajo ali razpršiti prodajne poti. Vstop, poslovanje in ohranjanje navzočnosti na oddaljenih in netradicionalnih trgih namreč med drugim zahtevajo večje finančne vložke in dolgoročno strategijo. Slovenski izvozniki se morajo tudi zavedati, da so v Braziliji lahko konkurenčni le z izdelki visoke kakovosti z višjo dodano vrednostjo.

Večina podjetnikov svoje priložnosti na teh trgih išče predvsem zaradi želje po preusmeritvi dela izvoza s tradicionalnih trgov v EU v nova okolja. Podjetjem, združenim v grozde in poslovna združenja, svetujejo skupne nastope, zaradi znižanja stroškov vstopa in obdelave trga ter lažjega iskanja poslovnih partnerjev.

Nekaj poslovnih posebnosti Brazilije

Izbor lokalnega partnerja, ki obvlada vsa področja poslovanja v državi, skupaj z zahtevnimi in za tujce nepreglednimi davčnimi predpisi, je v Braziliji posebnega pomena. Več kot priporočljivo je tudi znanje brazilske portugalščine. Pri načrtovanju poti zunaj mestnih središč je treba upoštevati velikost države, pa tudi prometne zamaške v večjih brazilskih mestih ter povišano stopnjo kriminala v primerjavi z EU.

Pri neposrednih pogajanjih s poslovnimi partnerji se je treba pripraviti na njihovo tradicionalno zamujanje na sestanke, dolgotrajnost pogajanj, potrebo po vzpostavitvi osebnega odnosa ter spremenjene delovne čase in manjšo storilnost v obdobju največjih praznikov.

Slovenski podjetniki, ki že poslujejo z Brazilijo, opozarjajo na visoke prevozne stroške, carine in davke, na dolge postopke in birokracijo ter ne nazadnje protekcionizem brazilskih oblasti. Vendar pa hkrati poudarjajo, da se visoki začetni stroški poslovanja kmalu povrnejo, zato jih večina namerava svojo navzočnost še okrepiti, saj Brazilijo jemljejo kot dolgoročno naložbo in strateški trg prihodnosti.

Poslovno zanimiva področja za podjetja

Številna področja brazilskega gospodarstva so za slovenska podjetja še posebno zanimiva zaradi brazilskih razvojnih načrtov. Več o tem na portalu Izvozniki.si (Kje se podjetjem splača potrkati v Braziliji).

Med takšnimi so gotovo infrastruktura in letališke storitve; za logistiko namerava brazilska vlada v prihodnjih letih nameniti 235 milijard dolarjev, v povečanje zmogljivosti in posodobitev letališč pa 3,3 milijarde dolarjev.

Zanimiva je tudi energetika - načrtovani vložek znaša 74 milijard dolarjev -, kjer načrtujejo gradnjo hidro- in vetrnih elektrarn, razširitev električnega omrežja in več vlaganj v pridobivanje sončne energije. Usmeriti se kaže tudi v predelavo odpadkov in pridobivanje energije iz njih. Avtomobilska industrija ponuja številne priložnosti za avtomobilske grozde iz držav EU, odpirajo se možnosti sodelovanja na področju storitev za IT, narašča pa tudi zanimanje Brazilcev za turistične obiske Evrope, kar bi lahko izkoristila tudi slovenska turistična industrija.

Prednosti in slabosti brazilskega gospodarstva

Prednosti:

 • Rast brazilskega srednjega razreda
 • Velik domači trg in povečana kupna moč porabnikov
 • Neizkoriščene zaloge naravnih virov in njihova raznolikost
 • Začetek izvajanja velikih naložbenih projektov v infrastrukturi
 • Stabilna gospodarska rast
 • Aktivna vladna politika za izboljšanje razmer poslovanja in dostopa do finančnih virov
 • Odprtost brazilske družbe

Slabosti:

 • Pomanjkanje primerno usposobljene delovne sile in nezadostna raven izobrazbe
 • Visoke obrestne mere in nepregleden davčni sistem
 • Visoki stroški poslovanja (Custo Brasil)
 • Nihanja tečaja reala
 • Premajhna vlaganja v posamezne industrijske panoge
 • Zastarela infrastruktura in počasna vlaganja v logistiko glede na primerljive države
 • Neenakomerna porazdelitev prihodkov in revščina

Koristni naslovi

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj