Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij

25. 05. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 40, Datum: 21.5.2010, Stran: 1185

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je:

A) Sofinanciranje upravičenih stroškov naslednjih začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme) ter nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).

Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:

– obnove poslovnih in pro izvodnih prostorov, strojev in opreme;

– nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;

– gradnje in/ali nakupa objekta;

– investicij v opremo poslovnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav ipd.);

– nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi 1, Uradni list RS, 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47),

– računalnikov, tiskalnikov, mobilnih telefonov in ostale opreme, ki se uporablja v pisarniške namene.

B) Sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 20.000 EUR.

Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva sta proračunski leti 2009 in 2010.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Rok za oddajo vlog je od objave razpisa do 10.6.2010, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica, Kontaktni osebi: Tatjana Gregorčič, Tel: (05) 33-50-170, E-mail: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si in Tanja Žgur, Tel: (05) 33-50-175, E-mail: Tanja.Zgur@nova-gorica.si, za člane Obrtne zbornice na Območni obrtni zbornici, Kontaktna oseba: Boža Loverčič Špacapan, Tel: (05) 330-66-00, E-mail: Boza.Lovercic@ozs.si, za člane Gospodarske zbornice je kontaktna oseba Mirjam Božič, Tel: (05) 33-06-030, E-mail: Mirjam.Bozic@gzs.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačna razpisna dokumentacija, z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje, soba št. 29), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na navedene elektronske naslove: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, Tanja.Zgur@nova-gorica.si, Boza.Lovercic@ozs.si ali Mirjam.Bozic@gzs.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.nova-gorica.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010040.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj