Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem - Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem - Izola

04. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 15, Datum: 28. 2. 2014, Stran: 650

Predmet javnega zviranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:

1. Prodajno mesto na sprehajališču »Svetilnik«

Površina je namenjena postavitvi večnamenskega kioska (do 30 m2) in gostinskega vrta, velikosti približno 40 m2, oboje za izvajanje gostinske dejavnosti. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 5.000 EUR letno.

Posamezni predmet oddaje se odda v najem za dobo 5 let, tj. za čas od 15. 4. 2014 do 15. 4. 2019.

2. Prodajno mesto na kopališču »Svetilnik«:

Javna površina na kopališču »Svetilnik«, v izmeri do 15 m2, se odda v najem z namenom postavitve kioska za oddajo senčnikov in ležalnikov – eno prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 1.000 EUR letno.

Posamezni predmet oddaje se odda v najem za dobo 3 let, tj. za čas od 1. 6. 2014 do 1. 6. 2017.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki ki imajo registrirano gostinsko dejavnost.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za oddajo ponudbe je do 17. 3. 2014 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne najemnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu: (05) 660-02-99 ali po e-pošti: katja.rakar@izola.si.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si,zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj