Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014

04. 03. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 15, Datum: 28. 2. 2014, Stran: 595

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka srednjega poklicnega izobraževanja oziroma študenta višje strokovne šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta javni razpis.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Za dosego tega cilja je potrebno aktivno vključevanje poklicnih in strokovnih šol kot nosilcev izobraževanja in organizatorjev praktičnega usposabljanja z delom.

Pogoji za sodelovanje: Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis znaša skupaj 2.589.450,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 31. 3. 2014, do 23:59 ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Če želi vlagatelj dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo ali izpolnjevanjem vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih pojasnil je Bernarda Savšek, Tel: (01) 434-15-84.

Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov: bernarda.savsek@sklad-kadri.si ali na pud@sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada v petih delovnih dneh od prejema vprašanja.

Razpisno dokumentacijo lahko do poteka roka za prijavo dobite v času uradnih ur v vložišču sklada in na spletnih straneh: www.sklad-kadri.si. Uradne ure v vložišču so od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure ter ob sredah tudi od 14. do 16. ure.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj