Izvršnica se vse bolj uveljavlja

Izvršnica se vse bolj uveljavlja

25. 02. 2014

Vir in informacije: Finance, 4. 2. 2014, www.finance.si, Avtor: Stane Petavs

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih, s katero se dolžnik zaveže plačati določen denarni znesek. Izdajo jo lahko le gospodarske družbe, samostojni podjetniki in javni organi. Z njo se dolžnik zaveže plačati v njej zapisani znesek, s kateregakoli od svojih računov pri slovenskih bankah. Izpolnitev obveznosti iz izvršnice bo zahteval upnik, ki bo izvršnico po dospelosti obveznosti (naveden na izvršnici) predložil v plačilo eni od dolžnikovih bank. Banka izvršnico izplača, ne da bi preverjala, ali je upnik izpolnil svojo obveznost iz pogodbe, ali je dolžnik svojo obveznost morda že poravnal in ali je izvršnico podpisal zakoniti zastopnik dolžnika.

Prednosti izvršnice se kažejo v neposredni izvršljivosti, prav tako ima tudi naravo izvršilnega naslova (sodbe). Njena težava je v tem, da ne odpravlja plačilne nesposobnosti dolžnikov in je neučinkovita, če dolžnik nima dovolj sredstev na bančnih računih. Prav tako zadržanje izvršnice ni trajno, in če dolžnik na nobenem bančnem računu nima sredstev, bo banka izvršnico vrnila upniku in tako ta ne doseže želenega učinka.

Z vidika upnikov se postavlja tudi vprašanje njihove gospodarske moči, in sicer kako pri dolžniku doseči, da izda izvršnico. Če gre za gospodarsko močan subjekt, lahko z njeno izdajo pogojuje sklenitev posla z dolžnikom, torej jo uporabi kot znamenje medsebojnega zaupanja. Vendar pa to ne reši temeljnega vprašanja dolžnikove plačilne nesposobnosti, saj ima lahko dolžnik ob sklenitvi izvršnice dovolj sredstev na bančnem računu, kar pa ne pomeni, da bo enako stanje tudi ob zapadlosti terjatve.

Zavarovalnice

Pri slovenskih podjetjih so kot oblika zavarovanja plačila še vedno najbolj uveljavljena zavarovanja posojilnih tveganj pri samih zavarovalnicah. V odvisnosti od trga se pogosto uporabljajo tudi bančne garancije in akreditivi. Na domačem trgu tudi menice in izvršnice, zelo konkurenčna oblika zavarovanju plačil pa je lahko tudi faktoring, saj faktorinška hiša lahko prevzame tveganje neplačila. Najcenejše zavarovanje je vsekakor spremljanje bonitete dolžnika, še preden posel sklenemo, in sprotno ves čas trajanja poslovanja z njim.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj