Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2. 2014

Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2. 2014

25. 02. 2014

Objavljeno: Davčna uprava RS, 20. 2. 2014, www.durs.gov.si

Navodilo DURS, št. 007-35/2014, 19.2.2014

Nekatera območja Republike Slovenije sta v obdobju od 31. 1. do 9. 2. 2014 prizadela snežna ujma in žled, kjer so bile prizadete tudi fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za davke.

V zvezi s tem je Davčna uprava RS pripravila navodilo za postopanje davčnega organa pri obravnavi vlog zavezancev za davek, ki so zaradi naravne nesreče utrpeli škodo. Namen tega navodila je tudi, da se prizadete pravne in fizične osebe seznani z možnostjo uporabe tistih določil zakonov, ki urejajo obdavčenje in davčni postopek, ki jim bodo olajšale davčni položaj.

Davčna uprava RS bo v okviru zakonskih možnosti vloge teh zavezancev obravnavala prednostno, da bi s tem pripomogla k čimprejšnji sanaciji razmer po snežni ujmi in žledu:

  • Odpis, delni odpis in odlog oziroma obročno plačilo davka

Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo davka fizičnim osebam

Odlog in obročno plačilo davka poslovnim subjektom

  • Uveljavljanje davčnih olajšav za donacije
  • Znižanje višine akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti med davčnim letom
  • Zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov
  • Oprostitev dohodnine od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč
  • Podaljšanje rokov za izpolnitev davčnih obveznosti in vrnitev v prejšnje stanje

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj