Javni poziv 27SUB-EVPO14 - Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila

Javni poziv 27SUB-EVPO14 - Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila

25. 02. 2014

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 21. 2. 2014, Stran: 575

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva so nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nakup novih (serijsko proizvedenih) električnih vozil in novih priključnih hibridnih vozil ali novih vozil na električni pogon s podaljševalnikom dosega, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja.

Predmet javnega poziva so tudi nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za:

  • predelavo vozil, katerih lastnik je vlagatelj že pred predelavo, predelanih na način, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem in
  • nakup na zgoraj navedeni način predelanih vozil, kjer je vlagatelj prvi lastnik vozila po predelavi.

Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti, kot to določa Zakon o cestah – Uradni list RS, 109/10 in 48/12), ki bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v 2. točki tega javnega poziva.

Vloga mora biti vložena pred nakupom novega, pred predelavo oziroma pred nakupom predelanega vozila. To pomeni, da pred oddajo vloge ne sme biti sklenjen noben zavezujoč dogovor o začetku naložbe (podpis pogodbe o finančnem zakupu, datum opravljene storitve, plačan predujem za nakup ali predelavo vozila ipd.).

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

  • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
  • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
  • gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
  • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
  • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: zasebniki).

Vrednost poziva: Skupna višina sredstev znaša 300.000,00 EUR.

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 15. 11. 2014.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, Tel: (01) 241-48-75.

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.

Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo na zgoraj navedeni telefonski številki, s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si ali po faksu: (01) 241-48-60, do zaključka poziva.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj